Betalnings och leveransvillkor

Allmänt

Enduroschool tillhandahåller ej Mc eller utrustning. Mc skall vara trafikförsäkrad och registrerad. Enduroschool ansvarar ej för stöld av Mc eller annan händelse typ brand, översvämning eller liknande.

Mc ägaren skall teckna försäkringsskydd som ger önskat skydd. All körning sker på egen risk.


Villkor för köp av evenemang/kurs                                                       Vid anmälan skickas en faktura till kunden. Betalningsvillkor 10 dagar netto. Bekräftelse på bokning sker när full likvid erlagts senast 14 dagar innan kursstart. Kunden skall meddela Enduroschool om man avser att utebli eller ej har möjlighet att reglera fakturan.

En bokning kan ångras fram till 14 dagar efter erlagd betalning. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemang/kurs, typ enduroläger. När betalning har skett är Kunden därför bunden av sitt köp.

Återbetalning sker med 50% vid skada emot uppvisande av läkarintyg


Inställt evenemang

Enduroschool informerar om evenemanget ställs in via mail och lämnas på www.enduroschool.se .  Reservation om genomförande vid att erforderliga tillstånd ej medges av myndigheterna. Vid inställt evenemang/kurs återbetalas hela fakturabeloppet till Kunden.


Arrangör


Upsam AB

Norra Kedum Vitsippan 11

531 97  Lidköping

mob.0702-492098

mailto: upsamab@outlook.comOrg.Nr. 559165-6185